Neuvottelukunta

Tutustu maaperän terveyden neuvoa-antavaan lautakuntaan.

Meike Hollnaicher

Meike Hollnaicher on ekososiaalinen suunnittelija (MA), joka kasvoi pienellä maatilalla. Hän työskenteli aluksi viestinnän ja muotoilun parissa julkisten laitosten ja erilaisten brändien palveluksessa ennen kuin hän palasi juurilleen ja keskittyy nyt maatalouden mahdollisuuksiin ilmastokriisissä.

Osana maisterintutkielmaansa, jonka hän suoritti summa cum laude -tuloksella Bozen-Bolzanon vapaassa yliopistossa marraskuussa 2020, hän perusti Etelä-Tirolin maatilojen vaikuttajat -hankkeen. Sen jälkeen hän otti hoitaakseen Bolzanossa järjestettävien maatalouden suoramarkkinointia käsittelevien messujen projektijohdon.

Nykyään hän työskentelee freelance-graafisena suunnittelijana ja sisällöntuottajana ja osallistuu erilaisiin kestävään kehitykseen ja maatalouteen liittyviin hankkeisiin.

Arwyn Jones

Arwyn Jones on työskennellyt Euroopan komission Yhteisessä tutkimuskeskuksessa vuodesta 1993 lähtien, ja nyt hän on maavarojen ja toimitusketjujen arviointiyksikön apulaispäällikkö. Tällä hetkellä hän johtaa EU:n maaperän seurantakeskuksen kehittämistä, joka tarjoaa tieteellistä tukea useille maaperään liittyville EU:n politiikan aloille, kuten ehdotukselle maaperän seurantaa koskevaksi laiksi.

Hän koordinoi myös LUCAS-maaperämoduulia, joka tarjoaa yhdenmukaisia arvioita maaperän ominaisuuksista koko EU:ssa. Hän tuki maaperäoperaation suunnittelua ja alkuvaiheen kehittämistä ja tukee nyt aktiivisesti sen täytäntöönpanoa sen varmistamiseksi, että ECHO-hankkeen kaltaisten hankkeiden tuotokset edistävät EU:n poliittista sykliä. Hän on YTK:n maaperäatlas-sarjan pääkirjoittaja ja vastasi koulutuksen ja tietoisuuden lisäämiseen tähtäävän maailmanlaajuisen maaperäkumppanuuden pilarin 2 kehittämisestä. Hän on väitellyt tohtoriksi Readingin yliopistossa kaukokartoituksen käytöstä maaperän ja maanpinnan muotojen kartoittamisessa kuivissa ja puolikuivissa ympäristöissä.

Heather McKhann

Tohtori Heather McKhann (F) koordinoi maataloutta, elintarviketurvaa ja ilmastonmuutosta koskevaa eurooppalaista yhteistä ohjelmasuunnittelualoitetta (FACCE-JPI).

Hän on väitellyt tohtoriksi Kalifornian yliopistosta Los Angelesissa. Ranskassa ja Alankomaissa suoritettujen post doc -tutkintokokemusten jälkeen hän työskenteli vuosina 1999-2009 tutkijana Ranskan kansallisessa maatalous-, elintarvike- ja ympäristöinstituutissa (INRAE) johtaen hanketta, joka käsitteli kasvien luonnollista geneettistä vaihtelua. Hän koordinoi ERA-NET Plant Genomics -verkoston kautta rahoitettua kolmenvälistä hanketta. Marraskuusta 2009 lähtien hän on toiminut INRAE:n Eurooppa-asioista vastaavana virkamiehenä. Tässä tehtävässä hän koordinoi FACCE-JPI:n koordinoinnin lisäksi FACCE ERA-NET Plus -hanketta, koordinoi koordinointi- ja tukitoimen (CSA) ALL-Ready valmistellessaan eurooppalaista kumppanuutta agroekologian elävistä laboratorioista ja tutkimusinfrastruktuureista ja on työryhmän johtaja useissa ERA-NET-verkostoissa.

 

Adele Muscolo

Professori Adele Muscolo on arvostettu tutkija, joka on erikoistunut maaperän hedelmällisyyteen sekä maaperän ja viljelykasvien laatuun.

Hän suoritti biologisten tieteiden tutkinnon Messinan yliopistossa Italiassa ja väitteli elintarviketieteiden tohtoriksi Napolin yliopistossa Italiassa. Hänen työuransa alkoi tutkijana Reggio Calabrian Mediterranea-yliopistossa, jossa hän on maaperäkemian ja -ekologian professori. Professori Muscolon tutkimus keskittyy maaperän, kasvien ja viljelykasvien laadun välisten monimutkaisten suhteiden tutkimiseen, maatalousteollisuuden jätteiden käyttämiseen lannoitteiden tuottamiseen maaperän ja viljelykasvien laadun parantamiseksi sekä maatalousjätteiden käyttämiseen farmaseuttisiin tarkoituksiin. Hänen yleisenä tutkimustavoitteenaan on tarjota innovatiivisia ekologisesti kestäviä ratkaisuja kiertotalouden näkökulmasta. Hänen tutkimustuloksiaan levitetään tiedeyhteisössä ja teollisuudessa. Professori Muscolo toimii apulaistoimittajana Journal of Forestry Research, Phyton and Forests -lehdessä. Hän arvioi myös tutkimushankkeita Euroopan yhteisölle, kansainvälisille tutkimusrahoituslaitoksille sekä italialaisille ja ulkomaisille tutkimusministeriöille.

Professori Muscolo on julkaissut yli 200 artikkelia kansainvälisissä vaikuttavuuskertoimeltaan merkittävissä lehdissä, ja hänen panoksensa alallaan on merkittävä. Professori Muscolo on tunnustettu merkittävistä saavutuksistaan, ja hänet on tunnustettu osaksi "World's Top 2% of scientists for the years 2020, 2021, 2022, and 2023" -luetteloa vuosiksi 2020, 2021, 2022 ja 2023. Professori Muscolo nimitettiin FAO:n ja maailmanlaajuisen maaperäkumppanuuden (Global Soil Partnership) puitteissa toimivan hallitustenvälisen teknisen maaperäpaneelin (Intergovernmental Technical Panel on Soils, ITPS) jäseneksi kaudeksi 2022-2025.

Kaija Saramaki

Kaijalla on metsätieteiden maisterin tutkinto, metsätuotteiden markkinoinnin kandidaatin tutkinto ja ammatillinen opettajan pätevyys.

Hän koordinoi ENO-verkostoa ja yhteisön sitoutumista, kehitysyhteistyötä ja kestävän kehityksen hankkeita sekä toimii nuorisotoiminnan ohjaajana. Hän on sovelletun kasvatustieteen tohtorikoulutettava, joka on kiinnostunut yhteiskehittämisestä, rajat ylittävästä tiedon luomisesta, monialaisesta oppimisesta ja 2000-luvun taidoista.

Hän työskentelee ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvien aiheiden parissa sekä tutkimuksen että koulutuksen parissa. Hän on ENO Schoolnet ry:n hallituksen puheenjohtaja. 

Sinäkin voit liittyä ECHO:hen tänään.

Vastaa avoimeen osallistumispyyntöömme.