Adviesraad

Maak kennis met de bodemgezondheidsadviesraad.

Meike Hollnaicher

Meike Hollnaicher is een eco-sociaal ontwerper (MA) die opgroeide op een kleine boerderij. Ze werkte eerst op het gebied van communicatie en design voor publieke instellingen en verschillende merken voordat ze terugkeerde naar haar roots en zich nu richt op de potentie van landbouw in de klimaatcrisis.

In het kader van haar masterscriptie, die ze in november 2020 summa cum laude afrondde aan de Vrije Universiteit Bozen-Bolzano, richtte ze het project Farmfluencers of South Tyrol op. Daarna heeft ze het projectmanagement op zich genomen voor een beurs over het thema directe landbouwmarketing in Bolzano.

Tegenwoordig werkt ze als freelance grafisch ontwerper en content creator en is ze betrokken bij verschillende projecten op het gebied van duurzaamheid en landbouw.

Arwyn Jones

Arwyn Jones werkt sinds 1993 voor het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie, waar hij nu plaatsvervangend hoofd is van de eenheid Land Resources and Supply Chain Assessments. Hij geeft momenteel leiding aan de ontwikkeling van het EU-Bodemobservatorium, dat wetenschappelijke ondersteuning biedt aan een reeks bodemgerelateerde beleidsterreinen van de EU, waaronder het voorstel voor een Wet Bodemmonitoring.

Hij coördineert ook de LUCAS-bodemmodule, die geharmoniseerde beoordelingen van bodemkenmerken in de hele EU biedt. Hij ondersteunde het ontwerp en de initiële ontwikkeling van de Bodemmissie en ondersteunt nu actief de uitvoering ervan om ervoor te zorgen dat de resultaten van projecten zoals ECHO bijdragen aan de beleidscyclus van de EU. Hij is hoofdauteur van de JRC Soil Atlas series en was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Global Soil Partnership Pillar 2, die zich richt op educatie en bewustmaking. Hij is gepromoveerd aan de Universiteit van Reading op het gebruik van teledetectie om bodems en landvormen in aride en semi-aride omgevingen in kaart te brengen.

Heather McKhann

Dr. Heather McKhann (F) coördineert het Europees gezamenlijk programmeringsinitiatief voor landbouw, voedselzekerheid en klimaatverandering (FACCE-JPI).

Ze is gepromoveerd aan de Universiteit van Californië in Los Angeles. Na postdoctorale ervaringen in Frankrijk en Nederland werkte ze tussen 1999 en 2009 als onderzoeker bij het Franse nationale instituut voor landbouw, voeding en milieu (INRAE), waar ze een project leidde over natuurlijke genetische variatie in planten. Ze coördineerde een trilateraal project gefinancierd door het ERA-NET Plant Genomics. Sinds november 2009 is ze European Affairs Officer bij het INRAE. In deze rol coördineerde ze, naast de coördinatie van FACCE-JPI, FACCE ERA-NET Plus, coördineerde ze de Coördinatie- en Ondersteuningsactie (CSA) ALL-Ready ter voorbereiding op het Europees Partnerschap voor agro-ecologische proeftuinen en onderzoeksinfrastructuren en is ze WP-leider in verschillende ERA-NET's.

 

Adele Muscolo

Professor Adele Muscolo is een vooraanstaand wetenschapper, gespecialiseerd op het gebied van bodemvruchtbaarheid, bodem- en gewaskwaliteit.

Ze behaalde haar graad in Biologische Wetenschappen aan de Universiteit van Messina, Italië, en voltooide haar Ph.D. in Voedingswetenschappen aan de Universiteit van Napels, Italië. Haar professionele reis begon als onderzoeker aan de "Mediterranea" Universiteit van Reggio Calabria, waar ze hoogleraar bodemchemie en ecologie is. Het onderzoek van Prof. Muscolo richt zich op het verkennen van de ingewikkelde relaties tussen bodem-, plant- en gewaskwaliteit, op het gebruik van agro-industrieel afval voor de productie van meststoffen om de bodem- en gewaskwaliteit te verbeteren en ook op het gebruik van landbouwafval voor farmaceutische doeleinden. Haar overkoepelende onderzoeksdoel is het bieden van innovatieve ecosustainable oplossingen in de optiek van de circulaire economie. De resultaten van haar onderzoek worden verspreid binnen de wetenschappelijke gemeenschap en de industrie. Professor Muscolo is Associate Editor voor het Journal of Forestry Research, Phyton and Forests. Ze is ook beoordelaar van onderzoeksprojecten voor de Europese Gemeenschap, internationale fondsenwervende onderzoeksagentschappen en Italiaanse en buitenlandse onderzoeksministeries.

Met meer dan 200 publicaties in internationale tijdschriften met een Impact Factor heeft Professor Muscolo belangrijke bijdragen geleverd aan haar vakgebied. Als erkenning voor haar uitmuntende bijdragen is Professor Muscolo erkend als onderdeel van de "World's Top 2% of scientists for the years 2020, 2021, 2022, and 2023. Professor Muscolo werd benoemd tot lid van het Intergovernmental Technical Panel on Soils (ITPS) in het kader van het FAO-Global Soil Partnership voor de periode 2022-2025.

Kaija Saramaki

Kaija heeft een M.Sc in Environmental forestry, een B.Sc in Forest products marketing en een professionele lerarenopleiding.

Ze coördineert ENO-netwerk- en gemeenschapsbetrokkenheid, ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkelingsprojecten en treedt op als facilitator bij jongerenactiviteiten. Ze is een promovendus in toegepast onderwijs met een interesse in co-creatie, grensoverschrijdende kenniscreatie, multidisciplinair leren en 21e eeuwse vaardigheden.

Ze werkt op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling in zowel onderzoek als onderwijs. Ze is voorzitter van het bestuur van ENO Schoolnet Vereniging 

Ook jij kunt vandaag lid worden van ECHO.

Beantwoord onze open oproep voor deelname.