Επικοινωνία

Προσπαθείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας; 

Λεπτομέρειες έργου

ECHO
ENGAGING CITIZENS IN SOIL SCIENCE: THE ROAD TO HEALTHIER SOILS
Research & Innovation
HORIZON EUROPE Project

1 June 2023 – 31 May 2027 

Συντονιστής έργου

Tanja Mimmo, Libera Università di Bolzano (unibz), ITALY 

Επικοινωνία έργου