Εκδόσεις ECHO

Αρχείο δημοσιεύσεων σχετικά με το ECHO, συμπεριλαμβανομένων πόρων που μπορούν να μεταφορτωθούν και συνδέσμων σε διαδικτυακό περιεχόμενο.

Protecting and Improving soil fertility in Europe - prof. Lidia Sas Paszt

Prof. Sas Paszt is the Head of the Department of Microbiolgy aand Rhizosphere at the National Institute of Horticultural Research in Poland.

Scientific evidence shows that around 60–70% of the soil in the EU is currently in poor condition. All Member States are facing the problem of increasing soil degradation in Europe. The causes and effects of this problem transcend national borders…

ECHO: Engaging citizens in soil health and science

Originally published on openaccessgovernment.org on 11 January 2024.

While often overlooked, soil is the cornerstone of life on Earth. Soil plays a crucial role in regulating our planet’s health and provides multiple benefits to society…