Co to jest ECHO?

ECHO to międzynarodowy projekt w zakresie badań i innowacji współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont Europa. Będzie trwać 4 lata - od czerwca 2023 r. do maja 2027 r.

Projekt ma na celu zaangażowanie obywateli w ochronę i rekultywację gleb poprzez rozwijanie ich umiejętności i poszerzanie wiedzy. Obywatele będą aktywnie uczestniczyć w gromadzeniu danych w ramach projektu, promować zarządzanie glebą i wspierać zmianę zachowań w całej UE.

ECHOREPO, długoterminowe repozytorium o otwartym dostępie z bezpośrednim połączeniem z EUSO, udostępni zebrane przez uczestników dane do wykorzystania nie tylko przez naukowców, ale także przez ogół społeczeństwa, decydentów, rolników, właścicieli gruntów i innych użytkowników końcowych, zapewniając wartość dodaną do istniejących danych i innych odpowiednich inicjatyw monitorowania gleby. ECHOREPO dostarczy cennych informacji na temat stanu zdrowia gleby w różnych regionach, pomagając obywatelom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących użytkowania gruntów i ich ochrony.

Wraz z 16 partnerami z całej Europy, w tym 10 przewodnimi uniwersytetami i ośrodkami badawczymi, 4 MŚP i 2 fundacjami, koordynowanymi przez Wolny Uniwersytet Bolzano-Bozen, ECHO zbada 16 500 lokalizacji w różnych regionach klimatycznych i biogeograficznych, aby osiągnąć swoje ambitne cele.

Nasze cele

ECHO News

ECHO in Vienna

Last week, the 5th European Citizen Science Association conference took place in beautiful Vienna. The topic of this year’s conference was CHANGE, because, as the organizers themselves explain, “we are in a time

READ MORE »

ECHO at the 10th MCAA Conference

Last weekend, members of the Marie Curie Alumni Association met in Milan to commemorate the tenth anniversary of their organization. The MCAA brings together scholars on different career paths, united by the fact

READ MORE »

Partnerzy

ECHO to wspólny wysiłek 16 partnerów z całej Europy, w tym przewodnich uniwersytetów, ośrodków badawczych, MŚP i fundacji.

Działania i narzędzia

Wyniki ECHO

0
lata, od 2023 do 2027 r.
0
partnerów z całej Europy
0
dostosowanych do potrzeb obywatelskich inicjatyw naukowych
0
zbadanych lokalizacji

Dlaczego ECHO jest ważne?

Gleba jest istotnym, ale często lekceważonym zasobem, który wspiera życie na Ziemi, zapewniając podstawę dla rolnictwa, lasów i różnych innych naturalnych ekosystemów. Jednak degradacja gleby jest coraz większym problemem na całym świecie i może mieć poważne konsekwencje dla naszej planety, takie jak zmniejszone plony, zwiększona emisja gazów cieplarnianych i zmniejszona różnorodność biologiczna.

Misja "Soil Deal for Europe" uznaje pilną potrzebę badań i innowacji w celu ochrony i przywrócenia zdrowia gleby poprzez zrównoważone interwencje. Osiągnięcie tego ambitnego celu wymaga wiedzy i świadomości na temat znaczenia długoterminowego zdrowia gleby, jego wartości i wyzwań. Poprzez współpracę w całej Europie misja ma na celu przejście na zdrowe gleby do 2030 roku.

Angażowanie obywateli w naukę o glebie: droga do zdrowszych gleb

Dodaj tę stronę do zakładek lub śledź nas w mediach społecznościowych, aby być na bieżąco z ECHO w miarę rozwoju projektu.