Τι είναι το ECHO;

Το ECHO είναι μια δράση έρευνας και καινοτομίας που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του προγράμματος «HORIZON EUROPE». Θα διαρκέσει 4 χρόνια - από τον Ιούνιο του 2023 έως τον Μάιο του 2027.

Το έργο στοχεύει στη συμμετοχή των πολιτών στην προστασία και αποκατάσταση των εδαφών, αναπτύσσοντας τις δεξιότητές τους και ενισχύοντας τις γνώσεις τους. Οι πολίτες θα συμβάλουν ενεργά στη συλλογή δεδομένων του έργου που σχετίζονται με τους δείκτες υγείας των εδαφών της περιοχής τους, θα προωθήσουν τη σωστή διαχείριση του εδάφους και θα προωθήσουν την αλλαγή συμπεριφοράς σε ολόκληρη την ΕΕ.

Το ECHOREPO, είναι ένα μακροπρόθεσμο αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης με άμεση σύνδεση με την EUSO που θα καταστήσει τα επιστημονικά δεδομένα των πολιτών διαθέσιμα προς εκμετάλλευση όχι μόνο από επιστήμονες, αλλά και από το ευρύ κοινό, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους γεωργούς, τους ιδιοκτήτες γης και άλλους τελικούς χρήστες, παρέχοντας προστιθέμενη αξία στα υφιστάμενα δεδομένα και σε άλλες σχετικές πρωτοβουλίες παρακολούθησης του εδάφους. Το ECHOREPO θα παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του εδάφους σε διάφορες περιοχές, βοηθώντας τους πολίτες να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τη χρήση γης και την διατήρηση της υγείας του εδάφους.

Με 16 εταίρους από όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων 10 κορυφαίων πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, 4 ΜΜΕ και 2 ιδρυμάτων, υπό τον συντονισμό του «Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Bolzano-Bozen», το ECHO θα αξιολογήσει 16.500 τοποθεσίες σε διαφορετικές κλιματικές και βιογεωγραφικές περιοχές για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων του.

Στόχοι του προγράμματος:

Ειδήσεις ECHO

ECHO in Vienna

Last week, the 5th European Citizen Science Association conference took place in beautiful Vienna. The topic of this year’s conference was CHANGE, because, as the organizers themselves explain, “we are in a time

READ MORE »

ECHO at the 10th MCAA Conference

Last weekend, members of the Marie Curie Alumni Association met in Milan to commemorate the tenth anniversary of their organization. The MCAA brings together scholars on different career paths, united by the fact

READ MORE »

Εταίροι

Το πρόγραμμα ECHO είναι μια κοινή προσπάθεια 16 εταίρων από όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, ΜΜΕ και ιδρυμάτων υπό τον συντονισμό του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Bolzano-Bozen.

Δραστηριότητες και εργαλεία:

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

0
χρόνια, από το 2023 έως το 2027
0
εταίροι από όλη την Ευρώπη
0
εξατομικευμένες πρωτοβουλίες επιστήμης των πολιτών αξιολογήθηκαν
0
τοποθεσίες

Γιατί είναι σημαντικό το πρόγραμμα ΕCHO;

Το έδαφος είναι ένας ζωτικός, αλλά συχνά αγνοημένος, πόρος που υποστηρίζει τη ζωή στη Γη, παρέχοντας τα θεμέλια για τη γεωργία, τα δάση και διάφορα άλλα φυσικά οικοσυστήματα. Ωστόσο, η υποβάθμιση του εδάφους αποτελεί αυξανόμενη ανησυχία σε όλο τον κόσμο και μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τον πλανήτη μας, όπως μειωμένες αποδόσεις καλλιεργειών, αυξημένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και μειωμένη βιοποικιλότητα.

Η αποστολή «Συμφωνία για το έδαφος στην Ευρώπη» (Soil Deal for Europe) αναγνωρίζει την επείγουσα ανάγκη έρευνας και καινοτομίας για την προστασία και την αποκατάσταση της υγείας του εδάφους μέσω βιώσιμων παρεμβάσεων. Η επίτευξη αυτού του φιλόδοξου στόχου απαιτεί γνώση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της μακροπρόθεσμης υγείας του εδάφους, την αξία της και τις προκλήσεις. Μέσω της συνεργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, η αποστολή στοχεύει στην ολοκλήρωση της μετάβασης προς υγιή εδάφη έως το 2030.

Συμμετοχή των πολιτών στην επιστήμη του εδάφους: ο δρόμος προς υγιέστερα εδάφη

Προσθέστε σελιδοδείκτη σε αυτόν τον ιστότοπο ή ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μένετε εμήμεροι ως προς τις εξελίξεις του προγράμματος.