Co je ECHO?

ECHO je výzkumná a inovační akce spolufinancovaná Evropskou unií v rámci programu Horizon Europe a britskou organizací UK Research and Innovation (UKRI). Bude trvat 4 roky - od června 2023 do května 2027.

Cílem projektu je zapojit občany do ochrany a obnovy půdy prostřednictvím rozvoje jejich dovedností a rozšiřování jejich znalostí o půdě. Občané budou aktivně přispívat ke sběru dat v rámci projektu, propagovat péči o půdu a podporovat změnu chování v celé EU.

ECHOREPO, dlouhodobé úložiště s otevřeným přístupem a přímým napojením na půdní observatoř EU, umožní, aby údaje shromážděné v rámci projektu ECHO mohli využívat nejen vědci, ale také široká veřejnost, tvůrci politik, zemědělci, vlastníci půdy a další koncoví uživatelé, a tím se vytvoří přidaná hodnota ke stávajícím údajům a dalším příslušným iniciativám v oblasti monitorování půdy. ECHOREPO poskytne cenné informace o stavu půdy v členských státech EU a pomůže občanům přijímat informovaná rozhodnutí o využívání a ochraně půdy.

Cílem projektu ECHO, na němž se podílí 16 partnerů z Evropy a Skotska, včetně 10 předních univerzit a výzkumných organizací, 4 malých a středních podniků a 2 nadací, a který koordinuje Svobodná univerzita Bolzano-Bozen, je shromáždit údaje až z 16 500 lokalit v Evropě a Skotsku v různých klimatických a biogeografických oblastech.

ECHO Cíle

ECHO Novinky

ECHO in Vienna

Last week, the 5th European Citizen Science Association conference took place in beautiful Vienna. The topic of this year’s conference was CHANGE, because, as the organizers themselves explain, “we are in a time

READ MORE »

ECHO at the 10th MCAA Conference

Last weekend, members of the Marie Curie Alumni Association met in Milan to commemorate the tenth anniversary of their organization. The MCAA brings together scholars on different career paths, united by the fact

READ MORE »

Partneři ECHO

Na projektu ECHO se podílí 16 partnerů z celé Evropy a Skotska, včetně předních univerzit, výzkumných center, malých a středních podniků a nadací.

Aktivity a nástroje ECHO

Výsledky ECHO

0
let, od roku 2023 do roku 2027
0
partneři z celé Evropy
0
občanské vědecké iniciativy šité na míru
0
hodnocené lokality

Proč je ECHO důležitý?

Půda je základem života na Zemi, ačkoli je často přehlížena. Půda hraje klíčovou roli v regulaci zdraví naší planety a poskytuje společnosti řadu výhod. Tento základní zdroj je však ohrožen řadou faktorů, včetně měnícího se klimatu, eroze a ztráty úrodnosti, což má za následek snížení výnosů plodin, zvýšení emisí skleníkových plynů a ztrátu biologické rozmanitosti.

Mise "Dohoda o půdě pro Evropu" uznává naléhavou potřebu výzkumu a inovací pro ochranu a obnovu zdraví půdy prostřednictvím udržitelných zásahů. Dosažení tohoto ambiciózního cíle vyžaduje znalosti a povědomí o významu dlouhodobého zdraví půdy a o hodnotě půdy pro společnost. Prostřednictvím spolupráce napříč Evropou chce mise do roku 2030 dosáhnout přechodu ke zdravé půdě.

Zapojení občanů do půdoznalství: cesta ke zdravější půdě.

Uložte si tuto webovou stránku do záložek nebo nás sledujte na sociálních sítích, abyste měli o projektu ECHO aktuální informace.