Wat is ECHO?

ECHO is een onderzoeks- en innovatieproject dat mede gefinancierd wordt door de Europese Unie in het kader van het Horizon Europe-programma. Het zal 4 jaar duren - van juni 2023 tot mei 2027.

Het project wil burgers betrekken bij de bescherming en het herstel van bodems door hun vaardigheden te ontwikkelen en hun kennis te vergroten. Burgers zullen actief bijdragen aan de gegevensverzameling van het project, bodembeheer bevorderen en gedragsverandering in de hele EU stimuleren.

Het ECHOREPO, een langetermijnopslagplaats met open toegang en een directe link naar het EUSO, zal de citizen science-gegevens niet alleen beschikbaar maken voor gebruik door wetenschappers, maar ook voor het grote publiek, beleidsmakers, boeren, landeigenaren en andere eindgebruikers, en zo een toegevoegde waarde bieden aan bestaande gegevens en andere relevante initiatieven op het gebied van bodemmonitoring. ECHOREPO zal waardevolle informatie opleveren over de gezondheidstoestand van de bodem in verschillende regio's, waardoor burgers beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over landgebruik en natuurbehoud.

Met 16 partners uit heel Europa, waaronder 10 vooraanstaande universiteiten en onderzoekscentra, 4 KMO's en 2 stichtingen, onder coördinatie van de Vrije Universiteit van Bolzano-Bozen, zal ECHO 16.500 locaties in verschillende klimaat- en biogeografische regio's beoordelen om zijn ambitieuze doelen te bereiken.

Doelstellingen

ECHO Nieuws

ECHO in Vienna

Last week, the 5th European Citizen Science Association conference took place in beautiful Vienna. The topic of this year’s conference was CHANGE, because, as the organizers themselves explain, “we are in a time

READ MORE »

ECHO at the 10th MCAA Conference

Last weekend, members of the Marie Curie Alumni Association met in Milan to commemorate the tenth anniversary of their organization. The MCAA brings together scholars on different career paths, united by the fact

READ MORE »

ECHO at AGROTECH

Precision. Automation. Efficiency.If this year’s edition of the AGROTECH trade fair is to be believed, the future of farming will be focused on saving our most precious resources – labour, energy and time.

READ MORE »

ECHO Partners

ECHO is een samenwerking van 16 partners uit heel Europa, waaronder toonaangevende universiteiten, onderzoekscentra, MKB bedrijven en stichtingen.

Activiteiten en hulpmiddelen

Resultaten ECHO

0
jaar, van 2023 tot 2027
0
partners uit heel Europa
0
burgerwetenschappelijke initiatieven op maat
0
locaties beoordeeld

Waarom is ECHO belangrijk?

De bodem is een vitale, maar vaak verwaarloosde hulpbron die het leven op aarde ondersteunt door de basis te leggen voor landbouw, bossen en verschillende andere natuurlijke ecosystemen. Bodemaantasting is echter een groeiend probleem over de hele wereld en kan ernstige gevolgen hebben voor onze planeet, zoals verminderde gewasopbrengsten, verhoogde uitstoot van broeikasgassen en een verminderde biodiversiteit.

In de "Soil Deal for Europe"-missie wordt erkend dat er dringend behoefte is aan onderzoek en innovatie om de bodemgezondheid te beschermen en te herstellen via duurzame ingrepen. Om dit ambitieuze doel te bereiken is kennis en bewustzijn nodig van het belang van bodemgezondheid op lange termijn, de waarde en de uitdagingen ervan. Door middel van samenwerking in heel Europa wil de missie de overgang naar gezonde bodems tegen 2030 voltooien.

Burgers betrekken bij bodemkunde: de weg naar gezondere bodems

Bookmark deze website of volg ons op sociale media om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van ECHO.