Mikä on ECHO?

ECHO on Euroopan unionin osarahoittama tutkimus- ja innovaatiohanke, joka kuuluu Euroopan horisontti -ohjelmaan. Se kestää 4 vuotta – kesäkuusta 2023 toukokuuhun 2027.

Hankkeen tavoitteena on saada kansalaiset mukaan maaperän suojeluun ja ennallistamiseen kehittämällä heidän taitojaan ja parantamalla heidän tietämystään. Kansalaiset osallistuvat aktiivisesti hankkeen tiedonkeruuseen, edistävät maaperän hoitoa ja edistävät muutosta kaikkialla EU:ssa.

ECHOREPO, pitkän aikavälin avoin tietovarasto, josta on suora yhteys EUSOon, tuo kansalaistiededatan paitsi tutkijoiden myös suuren yleisön, poliittisten päättäjien, maanviljelijöiden, maanomistajien ja muiden loppukäyttäjien hyödynnettäviksi, mikä tuo lisäarvoa olemassa oleviin tietoihin ja muihin maaperän seuranta-aloitteisiin. ECHOREPO tarjoaa arvokasta tietoa maaperän terveyden tilasta eri alueilla, mikä auttaa kansalaisia tekemään tietoon perustuvia päätöksiä maankäytöstä ja suojelusta.

ECHOlla on 16 kumppania eri puolilta Eurooppaa, mukaan lukien 10 johtavaa yliopistoa ja tutkimuskeskusta, 4 yritystä ja 2 säätiötä. Bolzano-Bozenin vapaan yliopiston koordinoimana ECHO analysoi 16 500 kohdetta eri ilmasto- ja luonnonmaantieteellisillä alueilla saavuttaakseen kunnianhimoiset tavoitteensa.

Tavoitteet

ECHO-uutiset

ECHO in Vienna

Last week, the 5th European Citizen Science Association conference took place in beautiful Vienna. The topic of this year’s conference was CHANGE, because, as the organizers themselves explain, “we are in a time

READ MORE »

ECHO at the 10th MCAA Conference

Last weekend, members of the Marie Curie Alumni Association met in Milan to commemorate the tenth anniversary of their organization. The MCAA brings together scholars on different career paths, united by the fact

READ MORE »

ECHO at AGROTECH

Precision. Automation. Efficiency.If this year’s edition of the AGROTECH trade fair is to be believed, the future of farming will be focused on saving our most precious resources – labour, energy and time.

READ MORE »

Kumppanit

ECHO on 16 kumppanin, muun muassa johtavien yliopistojen, tutkimuslaitosten ja tutkimuslaitosten yhteinen ponnistus.

Toiminnot ja työkalut

ECHO Tulokset

0
vuotta, vuodesta 2023 vuoteen 2027
0
kumppania eri puolilta Eurooppaa
0
räätälöityä kansalaistiedealoitetta
0
kohdetta analysoidaan

Miksi ECHO on tärkeä?

Maaperä on elintärkeä, mutta usein huomiotta jätetty luonnonvara, joka tukee elämää maapallolla tarjoamalla perustan maataloudelle, metsille ja erilaisille muille luonnon ekosysteemeille. Maaperän huonontuminen on kuitenkin kasvava huolenaihe ympäri maailmaa, ja sillä voi olla vakavia seurauksia planeetallemme, kuten sadon väheneminen, kasvihuonekaasupäästöjen lisääntyminen ja monimuotoisuuden väheneminen.

"Soil Deal for Europe" tunnustaa, että maaperän terveyden suojelemiseksi ja palauttamiseksi tarvitaan pikaisesti tutkimusta ja innovointia kestävien toimenpiteiden avulla. Tämän kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaminen edellyttää tietoa ja tietoisuutta maaperän terveyden pitkän aikavälin merkityksestä, sen arvosta ja haasteista. Euroopan laajuisen yhteistyön avulla pyritään toteuttamaan siirtymä kohti tervettä maaperää vuoteen 2030 mennessä.

Kansalaisten osallistaminen maaperätieteeseen: Tie terveempään maaperään

Lisää tämä sivusto kirjanmerkkeihin tai seuraa meitä sosiaalisessa mediassa pysyäksesi ajan tasalla ECHO:sta projektin edetessä.